Bara en ändrad majoritet kan riva upp Sverigepaketet

Beslutet om Sverigepaketet kan bara ändras genom en ändrad majoritet i respektive fullmäktige i kommun och region vid valet den 11 september, skriver Lars S Björndahl i ett svar på insändaren från styrelsen för Sydöstra Uppsala den 11 maj.

SD och M röstade i kommunfullmäktige för Uppsalapaketet för fyra spår mellan Uppsala och Stockholm och statens krav på kraftig utbyggnad av södra staden, liksom S, MP, L, V och Fi. Bara Centerpartiet och Utvecklingspartiet demokraterna (UP) röstade emot. I regionfullmäktige har dessutom C röstat för såväl fyrspår som spårväg.

SD, M och C vill ha en kraftig, om än reducerad, utbyggnad av de sydöstra stadsdelarna. UP vill sprida utbyggnaden till hela kommunen och satsa på kransorterna längs Ostkustbanan i Storvreta, Vattholma och Skyttorp, längs Dalabanan i Järlåsa, Vänge och Librobäck samt längs Lennabanan i Marielund, Länna, Almunge och Faringe.

Tyvärr är inte partierna i fullmäktige öppna och ärliga med att de faktiskt står för en extrem utbyggnad i de sydöstra stadsdelarna. Den minsta utbyggnaden står C för där man förordrar cirka 12 500 bostäder, det vill säga för drygt 34 000 människor eller mer än tre stycken Gottsunda på en och samma plats. UP tycker att utbyggnaden i Sydöstra stadsdelarna är olämplig och att utbyggnad ska ske i hela kommunen och efter behov.

Både SD och M har visserligen röstat emot den Fördjupade översiktsplanen (FÖP:en) för de Sydöstra stadsdelarna. Men bägge partierna har innan dess röstat för Uppsalapaketet som förutsatte 21500 bostäder i området.

Endast C och UP har i kommunfullmäktige röstat emot Uppsalapaketet, ett paket som binder fast kommunen i avtal med staten.

FÖP:en är på intet sätt en tvingande plan, vilket dock Uppsalapaketet är. Inte alla klarar att skilja på de här två högst olika sakerna. För att kommunen och regionen ska komma ur detta, så måste vi/kommunen/regionen alltså riva upp avtalet/Uppsalapaketet med staten.

Och det kan enbart ske genom en ändrad majoritet i respektive fullmäktige i kommun och region vid valet den 11 september.

Lars S Björndahl, styrelseledamot

Lämna en kommentar