För en varsammare utbyggnad av Uppsala

Valet kan ses som en folkomröstning om vilken takt Uppsala kommun och Region Uppsala ska byggas ut, skriver företrädare för UP.

Vi, Utvecklingspartiet demokraterna (UP), vill att Uppsala ska växa, men i en takt som gör att vi inte försämrar vår skola, sjukvård och omsorg och skapar ännu större problem med allt fler långtidsarbetslösa. Vi har i nuläget inte råd med investeringar i storleksordningen 10 miljarder i omodern och dyr spårväg i en liten del av Uppsala där behovet inte finns. Effekten av en anlagd spårväg blir en försämrad övrig kollektivtrafik. Totalt sett blir dessutom kollektivtrafiken dyrare vid anlagd spårväg i och med allt högre räntekostnader, vilket tar pengar ifrån skola, vård och omsorg. Avbryt spårvagnsprojektet i Uppsala stads södra delar.

Vår uppfattning är att befintliga järnvägsspår ska utnyttjas bättre. Och vi försvarar hälsosamma gröna oaser i stadsmiljö. Vi kräver omförhandling av Uppsalapaketet och vill stärka bygderna längs Ostkustbanan i Storvreta, Vattholma och Skyttorp. Vi vill också längs Dalabanan stärka västra Uppsala genom att skapa stationslägen och tågstopp i Järlåsa, Vänge och Librobäck. Vi erbjuder hela Uppsala kommun, och hela Region Uppsala, ett tydligt alternativ till övriga partiers politik. Den som röstar på UP lägger sin röst på vårt alternativ till tillväxtpolitik, medan övriga röster stöttar dyr spårväg med kraftig förtätning och gigantisk utbyggnad av Uppsalas sydöstra stadsdelar. UP driver samma byggpolitik i både Uppsala kommun och Region Uppsala, omförhandla Uppsalapaketet.

De planerade 21 500 bostäderna i sydöstra Uppsala motsvarar tre Knivsta eller långt mer än 300 åttavåningshus. Hus för 60 000 människor. Därutöver ska en enorm massa byggnader uppföras såsom skolor, idrottshallar, vårdcentraler, brandstation, polis, kontor, arbetsplatser, restauranger och så vidare. Ett nytt Sundsvall säger Erik Pelling (S), med illa dold stolthet. Oönskade politiska monument anser vi. Minnesmärken som ska uppmärksammas av omvärlden. Aldrig någonsin tidigare har det i Sverige byggts så här mycket på en och samma plats under så kort tid. Ett experiment är det definitivt. Visst måste det byggas i Uppsala, men inte så extremt titaniskt.

Regionen är ansvarig för Uppsalas kollektivtrafik. S, MP, L, M, C, KD, SD och V har alla röstat för Uppsalapaketet. Det är Uppsalapaketet som används som huvudargument för att bygga dyr omodern spårväg. Vi förespråkar i stället moderna bussystem som kan användas under många år. I ett senare skede kan exempelvis en högteknologisk förarlös automat- eller stadsbana övervägas. Fyrspår mellan Uppsala och Stockholm behövs för att möta stora delar av Sveriges logistikbehov. Behovet är tillräckligt stort redan idag. Vår tillväxtpolitik äventyrar inte statens eventuella satsning på fyrspår. 

Från landsbygdshåll efterfrågas en mer kontinuerlig samverkan med lokala utvecklingsgrupper, föreningsliv och företagare för att åstadkomma en önskad lokal utveckling. En utveckling som tillgodoser behovet av bostäder, men även lokaler och ytor för företag för att få stärkta lokalsamhällen. Lokaler för transportföretag, byggentreprenörer, småföretagare och hantverkare, vårdcentral samt kontorslokaler med gemensamma faciliteter är behövligt. De boende och företagen på landsbygden behöver också god infrastruktur där kollektivtrafik, järnvägsspår och vägnät är välskött.

Vi är för tillväxt men med en klokare och varsammare utbyggnad av Uppsala. Vår politik utgår från en utbyggnad som omfattar hela Uppsala, det vill säga en utbyggnad som inkluderar landsbygdsdelarna, och som inte skapar högexploaterade bostadsområden och dyr gammaldags spårväg i Uppsala stad.

Kommun- och regionvalet den 11 september kan ses som en beslutande folkomröstning om hur och i vilken takt Uppsala kommun och Region Uppsala ska byggas ut. Invånarnas chans att säga ja till bra kollektivtrafik i hela kommunen och regionen och nej till spårvagn i en liten del av Uppsala stad. Använd din rösträtt klokt för att påverka din närmiljö! 

Stefan Hanna, Partiledare
Karin Ericsson, Styrelseledamot
Ulf Tillman, Styrelseledamot
Lars S Björndahl, Styrelseledamot

Lämna en kommentar