Centerpartiet far med osanning

Svar till ”C är alltid redo att hitta lösningar” i UNT (7/4).

I replik påstod Centerpartiet att Stefan Hanna och Karin Ericsson skulle ha röstat för finansiering av spårväg. Ericsson röstade med C vid budgetbesluten, vilket artikelförfattarna borde ha hållit koll på och inte farit med osanning. Jag själv har alltid reserverat mig mot styrets budget och alla enskilda investeringsärenden kopplade till spårväg och kraftig bebyggelse i Uppsalas södra stad. I min budgetmotion 2021 framgår tydligt: ”Det avtal (Uppsalapaketet) som tecknats mellan Uppsala kommun, region Uppsala och staten måste omförhandlas. Uppsala kommun kan byggas ut och stärkas mycket klokare än vad Uppsalapaketet i dag representerar. Med fördel växlas den önskade byggtakten ner och byggplaner sprids klokare ut i hela kommunen längs befintliga kollektivtrafikstråk som förstärks.” I det budgetförslag som jag företräder satsades i stället stora investeringsmedel för att på allvar börja åtgärda en otillfredsställande skola och äldreomsorg.

Stefan Hanna, Partiledare

Lämna en kommentar