Ni bedriver ekonomiskt ansvarslös byggpolitik

Svar till ”Så får Uppsala mer järnväg och mindre betongstad” i UNT (26/2).

Den 16/2 biföll Centerpartiet i regionfullmäktige återigen en av de grundbultar som gäller för Uppsalapaketet, nämligen avtalet om Uppsala spårväg. Det är uppenbart att C i regionen anser att spårvagnar är en bra investering som övriga kommuner i regionen ska vara med och betala. Annars hade C-regionrådet Johan Örjes, med ansvar för kollektivtrafik, satt ned foten och röstat för avslag. C i Region Uppsala och Uppsala kommun fortsätter att tala med kluven tunga. 

I kommunen är C emot Uppsalapaketet och i regionen för. Den 26/2 lanserar nu C i Uppsala kommun ett nytt förslag att kommunens skattebetalare ska vara med och betala statens fyrspårsutbyggnad i utbyte mot att det ska byggas mindre i våra södra stadsdelar. Få infrastrukturprojekt har så god samhällsekonomisk kalkyl som två extra spår mellan Uppsala och Stockholm. Stora delar av Sverige kan då utvecklas mycket bättre och bidra till svenskt välstånd. Så varför ska Uppsalaborna finansiera en lösning som är nationellt ekonomiskt motiverad? Det är dåligt att skuldtynga Uppsalaborna med ytterligare flera miljarder kronor för fyrspåret utöver det spårvagnsprojekt som C i regionen driver framåt. De ekonomiska riskerna är mycket höga då kommunen redan har en låneskuld på 16 miljarder kronor.

Av de sex ledamöter av 81 som röstade emot Uppsalapaketet i kommunfullmäktige var två av dem Stefan Hanna och Karin Ericsson. Vi har konsekvent varit för en mer ekonomiskt ansvarsfull utveckling av hela Uppsala kommun och Region Uppsala. Lars Björndahl har tidigt i UNT i polemik mot Erik Pelling (S) varnat för de gigantiska planerna för de sydöstra stadsdelarna. Ett huvudskäl till att det lokala partiet Utvecklingspartiet demokraterna startats är för att ge Uppsalaborna en attraktivare samhällsplanering än den nuvarande, en plan som bättre inkluderar hela Uppsala kommun och hela regionen.

UP har från början drivit att så stora frågor som utbyggnaden av sydöstra stadsdelarna och teknikval för kapacitetsstark kollektivtrafik ska vara föremål för rådgivande folkomröstningar. För Uppsala kommuns och Region Uppsalas invånare blir valet den 11/9 invånarnas folkomröstning om hur vi vill att kommunen och regionen ska utvecklas. Invånarnas inflytande över hur Uppsala ska utvecklas måste stärkas. Vi hoppas att C slutar tala med kluven tunga. Då kan vi samarbeta för en bättre kommun- och regionutveckling än den nuvarande.

Stefan Hanna, Partiledare
Karin Ericsson, Styrelseledamot
Lars S Björndahl, Styrelseledamot

Lämna en kommentar