Det är dags att uppgradera Uppsalas demokrati!

Gång efter gång visar kommunen att det blir klokare beslut om invånarna får vara med i beslutsprocesserna kopplat till rådgivande folkomröstningar, skriver Jörgen Cavelind, Lina Hamberg och Stefan Hanna.

Vore det inte bra om demokratin kunde utvecklas i samklang med den nya teknikens möjligheter? Då skulle vi som bor i Uppsala få möjlighet att påverka utvecklingen i vår kommun och region, mer än vid vart fjärde år i samband med de lokala valen. Lokala val som starkt påverkar hur väl skola, vård och omsorg sköts. Valet till kommunfullmäktige påverkar i mycket stor utsträckning var och hur det får byggas i vår stora kommun. Utvecklingspartiet demokraterna, UP, tycker att det är hög tid att Uppsalabornas röster får större tyngd även mellan allmänna val. Vid stora beslut som berör många av invånarna anser vi att rådgivande omröstningar ska hållas.

1909 fick Sverige allmän rösträtt, men det var först när även kvinnor 1921 fick rösträtt som demokratin kan anses ha införts på allvar. Sedan dess har vi vart tredje eller vart fjärde år haft möjlighet att lägga vår röst på det parti man bäst tycker passar att styra kommunen eller landet. När det har funnits frågor som tydligt delat kommuninvånarnas intresse så har det länge funnits möjlighet att genomföra folkomröstningar. Sedan 1980 fram till i dag har det i Sverige genomförts 149 kommunala folkomröstningar där invånarna har fått tycka till om allt från kommunens namn till avgifter för äldreomsorgen. Inom Uppsala kommun har kommuninvånarnas synpunkter under de senaste 40 åren enbart efterfrågats i två avgränsade frågor. 1985 gällde det dragningen av nya E4:an. 1999 gällde det om Knivsta skulle bryta sig loss från Uppsala kommun.

I dag är det kommunen eller regionen som beslutar om en lokal folkomröstning, antingen på eget initiativ eller på begäran från invånarna. För att invånarna ska kunna kräva en rådgivande folkomröstning krävs att minst tio procent av de röstberättigade begär det och att inte minst två tredjedelar av närvarande ledamöter i kommunfullmäktige motsätter sig det. Tyvärr krävs i dag att dessa tio procent samlas in på gammalt sätt, det vill säga med papper och penna. I Uppsala kommun innebär det till exempel att man måste samla in cirka 17 500 korrekta underskrifter.

Det har under de senaste fyrtio åren givetvis funnits fler stora lokala frågor där många Uppsalabor tydligt velat ge sina mätbara synpunkter. Exempel på stora frågor där vi anser att rådgivande folkomröstningar ska genomföras är om nytt konstmuseum, spårväg, hur Uppsala södra stadsdelar ska byggas ut samt om och hur Fyrishov ska utvecklas. I nutid fick vi också veta att kommunens ekonomi är så sårbar att kvarteret Norra Hovstallängen ska säljas för bland annat skolbyggen som sedan långvarigt ska hyras av kommunen. Gång efter gång visar kommunen att det blir klokare beslut om invånarna får vara med i beslutsprocesserna kopplat till rådgivande folkomröstningar. Vi anser att rådgivande folkomröstningar ska genomföras kopplat till alla större frågor som berör en stor del av kommunens invånare. Eller som utsätter framtida invånare för stora ekonomiska risker.

Förr innebar en folkomröstning en stor administrativ utmaning som kostade mycket pengar även om det oftast genomfördes i samband med allmänna val. Dag för dag blir dock de tekniska lösningarna både enklare och säkrare för att göra invånarna mycket bättre förankrade i större lokala beslut. Vi inom Utvecklingspartiet demokraterna tycker att Uppsalaborna framöver ska få möjlighet att tycka till i stora frågor som berör vår kommuns framtid. I dag skulle vi exempelvis kunna få vara med och säga ja eller nej till införande av spårvagn i Uppsala eller den brutala utbyggnaden av södra Uppsala. Alla invånare i Uppsala som har rösträtt får möjlighet att ge sitt svar genom att logga in via Bank-id. De som vill rösta och behöver hjälp ska självklart få den hjälpen. Våra förfäder fick ta häst och vagn då de var med om att bygga upp den svenska demokratin. För oss räcker det att själva, eller med hjälp av någon, logga in på en dator eller en personlig smartphone för att utveckla demokratin. 

Stefan Hanna, Partiledare och kommunalråd
Jörgen Cavelind, Medlem
Lina Hamberg, Medlem

Lämna en kommentar