Det är inte tjejer som blir gängkriminella

Det är fel att inte skilja på tjejer och killar när man talar om gängkriminalitet, skriver Karin Ericsson.

Jag läser och hör från nyhetssändningar om utredningar och uttalanden med mera från polis, myndigheter och rättsväsendet om ungdomars gängkriminalitet. Jag reagerar på att man i detta sammanhang klumpar ihop killar och tjejer under benämningen ungdomar. Från de uttalanden och utredningar jag hört och sett handlar det enbart om killar. 

Det vill säga tjejerna med samma livssituation begår inte skjutningar och är inte gängledare. Merparten av dem går i skolan och ägnar sig åt hårt arbete för att skapa sig en framtid. Det är väldigt orättvist mot tjejerna att de ska klumpas ihop med killarna som inte klarar av detta utan tar den bekväma vägen att vara ett offer för sin livssituation.
Låt tjejerna slippa denna orättvisa och beröm dem istället för deras livsval.
Jag önskar att brottsforskare skulle ägna tid åt att utforska hur denna skillnad mellan killars och tjejers livsval uppstått, och att de tar fram åtgärder i tidigt skede för att stoppa killarnas utveckling mot brottets bana. Det måste gå att vända den förfärliga utveckling som dessa killars beteende visar på som vi dagligen läser och hör om. 

Dagens metoder, som erbjuds av myndigheterna för att hjälpa killarna ur sin kriminella livsstil, har ju inte fungerat så något nytt måste till.

Karin Ericsson, Styrelsemedlem

Lämna en kommentar