Vakna upp och förstå de dåliga byggplanerna

Det är dags för hela Uppsala att vakna upp och förstå hur dåliga byggplanerna är kopplat till det som kallas Uppsalapaketet.

Söndagen den 3/10 deltog vi på föreningen Sydöstra stadens viktiga manifestation mot Uppsalapaketet i sin nuvarande form. En extrem koncentration av bebyggelse under kort tid i en liten del av vår stora kommun och region. En plan, som om den genomförs, får stora negativa konsekvenser för hela Uppsala läns befolkning.

Nästan all utvecklingskraft, och enorma upplånade investeringar i spårväg, koncentreras under en kort tid till Uppsala södra stad. Gör om! Gör rätt! Invånarnas önskemål måste få mycket bättre genomslag inom den lokala politiken. Vi vill att hela Uppsala ska utvecklas på ett mycket bättre sätt. Det går.

Lars Björndahl, Medlem
Ulf Tillman, Styrelsemedlem
Monica Söder, Styrelsemedlem
Ola Lindberg, Sakområdesledare trafik och kollektivtrafik
Karin Ericsson, Styrelseledamot

Lämna en kommentar