Reglerna är fel – inte antalet platser

UNT har ett mycket bra inslag 25/9 om en dam som trots hög ålder och multisjuk så får hon inte flytta in på särskilt äldreboende! Kommunens kriterier och regler för biståndshandläggarna måste snarast ändras så att fler kan beredas plats. Nu säger kommunen att det finns hundratals lediga platser som kostar stora pengar. Ja, tacka sjutton för det när man i praktiken är ”döende” när en plats äntligen tilldelas och vistelsetiden allt kortare innan livet tar slut. 

Vad ända in i glödheta håller vi på med i kommunen, alla gamla och sjuka vill inte tvingas bo kvar hemma med hemtjänst som dessutom ibland inte fungerar tillfredsställande. Det finns åtskilligt att säga i dessa sammanhang och kommunen ser endast på pengarna och inte på behovet hos den enskilde äldre. Problemet är mer än dubbelt då hemtjänsten på vissa håll är undermålig och inte fungerar. Ta till exempel detta problem som Eva Thavenius berättar att om hon ringer/larmar hemtjänsten för att hon fått ångest då kan dom inte komma för det! Hur tänker kommunen och hur tänker politikerna i kommunfullmäktige och i äldrenämnden? Ge er ut och praktisera i till exempel hemtjänsten så får ni se mycket elände som måste rättas till. Måste sägas att det på sina håll fungerar bra inom hemtjänsten men det finns stora brister som måste rättas till. Fler inom hemtjänsten måste anställas och kravet på att kunna tala svenska måste stärkas. 

Avslutningsvis vill jag säga att det inte finns för många särskilda boenden i Uppsala kommun som därtill växer starkt årligen, däremot finns det för hårda och tuffa regler och kriterier för att få en plats i särskilt boende.     

Lars O Ericsson, fd kommunalråd, styrelseledamot i Utvecklingspartiet Demokraterna

Lämna en kommentar