Digitaliseringen ska inte utesluta någon!

Kommentar till insändare av Per Olof Osterman och Eva Carlestål 8/4 och Nils-Gunnar Kolfeldt 8/4

Det digitala samhället en möjlighet för äldre skriver Per Olof Osterman och Eva Carlestål

Visst är det så men vad ni inte verkar förstå det är att många, väldigt många till och med inte ens har en dator eller mobilt BankID och inte en smartphone. Det är dessutom så att många äldre och precis som Nils-Gunnar Kolfeldt pekar även andra som inte är så kallade äldre som inte har dessa ”verktyg” som samhället hittat på och som ska styra världen utan hänsyn. Precis som jag tidigare sagt så är det på många sätt bra att samhället utvecklas även digitalt men än en gång säger jag ”att den ena inte behöver utesluta det andra ”. Det är kanon att de som deltagit i Uppsala Senioruniversitets utbildningar visar på en kompetenshöjning och mycket bra att ni indirekt är ett extra lärosäte, men här slutar berömmet. Inse att en stor grupp människor är utanför den gemenskapen och inte har verktygen för att bli det? Många av dessa har heller inte ekonomi för att köpa datorer, plattor, smarta telefoner med mer . 

Utanpå detta faktum så har många inte något intresse av den påtvingade utvecklingen som ställt en stor del av de äldre i skamvrån och orsakat problem med enkla saker som betalningar, bokningar av resor och biljetter och mycket annat. Osterman och Carlestål räknar upp en massa saker som Senioruniversitetet gör och det är kanonbra men tänk i andra banor det vill säga att många äldre och även en del andra personer inte vill hantera sitt liv helt digitalt. Människan måste väl för sjutton själv kunna bestämma om man vill betala en vara kontant eller beställa en vara via en vanlig telefon eller betala räkningar via plusgiro eller andra som ni anser gamla ”redskap”.            

Osterman och Carlestål hänvisar även till Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd att dom kan vara behjälpliga i sammanhanget. Visst är det så men dom tycks tro att även där når man alla äldre och andra som inte är med i den påtvingade digitala världen men så är det inte, långt därifrån. Jag träffar dagligen många äldre, numer mest via telefon eller på avstånd pga pandemin och en stor del av dessa är inte med i denna digitala lek Osterman och Carlestål vill spela och känner att kortleken bara har en sorts kort i Kille och det är Blaren/Blarren, ett kort som gör att man förlorar spelet och i detta fall späs diskrimineringen på och inte tvärtom !   

Lars O Ericsson, styrelseledamot