Nu behövs visst även tredje vice ordförande

År 2006 föreslog dåvarande Alliansen(M, C, FP, KD) att kommunen i vissa nämnder och bolagsstyrelser skulle inrätta en 2:e vice ordförande som skulle ha samma arvode som alla 1:e vice ordförande. Cirkus uppstod och det var en negativ syn från dåvarande oppositionen (S, V, MP). Man menade att det inte behövdes en 2:e vice ordförande och om beslutet skulle gå igenom yrkade man i arvodesnämnden att dessa personer skulle ha ett lägre arvode än 1:e vice ordförandena. Nu blev det till slut så att i vissa nämnder och bolagsstyrelser så inrättades det en post som 2:e vice ordförande. Reservationer följde förstås.

Nu har det så kallade mittenstyret olagligt beslutat om att det ska finnas ett antal 3:e vice ordförande för att Vänsterpartiet ska få betalt för att de stödjer ”mittenbudgeten”. Denna kursändring måste stoppas.

Gällande att den kommunala ”regeringen” i dag kallar sig för ”mittenstyre”, det är rent felaktigt. I Uppsala kommun är MP som regel långt ut på vänsterkanten, Liberalerna har anammat att resan går vänster ut och det största partiet Socialdemokraterna är redan helt klart på den vänstra sidan och nu tar man stöd av partiet som står längst ut till vänster nämligen just Vänsterpartiet.

Lars O Ericsson, Styrelseledamot, Utvecklingspartiet Demokraterna