Pinsamt när försvar av partiet (S) går före invånarna i Coronakrisen

Det försvar av den Socialdemokratiska regeringen som Rubin, Hoffstedt och Sundberg gör är pinsamt. Regeringen har en stor skuld för Covid-19 inom äldreomsorgen. 

Debattörerna undviker grovt att inse rollsambanden mellan en kommun, region och staten under en nationell pandemi. Försvaret vittnar om en lojalitet mot sitt parti i stället för med de invånare de ska tjäna.

Först den 27 mars fattade regeringen beslut om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Först den 30 mars fattades beslutet om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Först den 1 juli införs i lagen att bestämmelserna i smittskyddslagen om allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med covid-19. 

Regeringens ansvar och finansiering av viktig testverksamhet har också kraftigt visat på regeringens senfärdighet och oförmåga att leda. En oförmåga som kraftigt begränsat kommuners och regioners handlingsutrymme. Misslyckandet att skyndsamt ta den övergripande roll regeringen har, för en landsomfattande pandemi, gjorde kommunernas insatser veliga och mycket varierande. 

Med fördel borde regeringsföreträdare tidigt ha kommunicerat att ”munskydd” eller ”visir” skulle användas direkt efter att smittspridningen tagit fart. Då hade våra sköraste invånare inom äldreomsorgen skyddats mycket bättre.

Avsaknaden av ett tydligt koordinerat nationellt ledarskap i Coronabekämpningen har bidragit till stora kommunala brister med hur skyddsutrustning används både inom hemtjänsten och inom äldreboenden. Många av dessa brister fortgår med bland annat ständigt nya instruktioner kopplat till skyddsutrustning. Ansvaret för detta är tveklöst ledande kommunpolitikers.

Vi kan tyvärr mäta storleken på regeringens och de värst drabbade kommunernas misslyckanden i dödstal. Bara i region Uppsala hade vi efter vecka 24 nästan 2.500 bekräftade smittade och hela 204 avlidna. Det stora flertalet döda människor hade hemtjänst eller bodde på särskilt boende för äldre. 

Det kan jämföras med 248 dödsfall i hela Norge eller med Finlands 327 dödsfall. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Regeringen var saktfärdig att vidta de åtgärder de ansvarar för och att koordinera samarbetet mellan landets kommuner och regioner. 

Många kommuners ledare har kraftigt brustit i sin förmåga att skyndsamt vidta möjliga åtgärder för att hindra smittspridning bland våra äldsta invånare trots att Folkhälsomyndigheten länge och tydligt pekat ut våra äldsta som den stora riskgruppen.


Stefan Hanna, ordförande Utvecklingspartiet demokraterna, UP

Lämna en kommentar